ZAKWATEROWANIE NA KIESZEŃ KAŻDEGO

po PolskuEn EspanolItalianoKONTAKT

 

hotele, noclegi, schroniska młodzieżowe, tanie zakwaterowanie, hotele, kwatery, tanie hotele, tanie noclegi, tanie hotelehotele, noclegi, schroniska młodzieżowe, tanie zakwaterowanie, hotele, kwatery, tanie hotele, tanie noclegi, tanie hotelehotele, noclegi, schroniska młodzieżowe, tanie zakwaterowanie, hotele, kwatery, tanie hotele, tanie noclegi, tanie hotelehotele, noclegi, schroniska młodzieżowe, tanie zakwaterowanie, hotele, kwatery, tanie hotele, tanie noclegi, tanie hotelehotele, noclegi, schroniska młodzieżowe, tanie zakwaterowanie, hotele, kwatery, tanie hotele, tanie noclegi, tanie hotele

Rezerwacje hoteliWycieczki zorganizowaneUbezpieczenieO NasKontaktFAQ

 

Inne regiony!

Kwatey prywatne w Istrii
Kwatey prywatne w Kvarner
Kwatey prywatne w Dalmacji Centralnej
Kwatey prywatne w Dalmacji Południowej
Kwatey prywatne w Dalmacji Północnej

 
 

Odkryj Chorwację!

 

Jachty

Kwatey prywatne

Hotele

Agroturystyka

Last minute

Latarnie morskie

 
 
  FAQ
Kliknij
--------------------------
Warunki ogólne: kwatery prywatne w Chorwacji.
--------------------------

 
OGÓLNE WARUNKI

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG ZAKWATEROWANIA
(kwatery prywatne, hotele, latarnie morskie, wille, agroturystyka)

 1. TREŚĆ OFERTY
  adriatica.net zapewnia usugi zakwaterowania zgodne z informacjami, opisem i terminem zawartym w przyjętym potwierdzeniu rezerwacji; z wyjątkiem wyjątkowych sytuacji (wojna, zamieszki, strajki, akcje terrorystyczne, problemy sanitarne, klęska żywiołowa, interwencje władz, śmierć lub choroba gospodarzy itp.)

   
 2. REZERWACJE I OPŁATY
  Zapytania i zgłoszenia zakwaterowania przyjmowane są pocztą elektroniczną - pisemnie lub osobiście w firmie adriatica.net, jak również w agencjach, które są oficjalnymi partnerami biura adriatica.net.
  Dokonując rezerwacji gość potwierdza, że zaznajomił się z niniejszymi warunkami ogólnymi świadczenia usług zakwaetrowania, oraz że je całkowicie akceptuje. W ten sposób wszystko co jest wspomniane w niniejszych warunkach staje się prawnym zobowiązaniem zarówno wobec gościa, jak i wobec agencji adriatica.net.
  Dokonując rezerwacji gość zobowiązany jest udostępnić wymagane dane. Przy dokonywaniu rezerwacji należy wpłacić zaliczkę, a pozostała kwota ceny zakwaterowania wpłacana jest najpóźniej 15 dni przed rozpoczęciem korzystania z usług zakwaterowania lub bezpośrednio gospodarzowi obiektu w dniu przyjazdu, zależnie do modelu płatności, z którym gość się zapoznał przy okazji potwierdzania rezerwacji. Uwaga dotycząca płatności kartą kredytową - kartę obciążamy kwotą wyrażoną w EUR.

   
 3. OPŁATA KLIMATYCZNA
  Zgodnie z obowiązującym regulaminem o opłacie klimatycznej Republiki Chorwacji, gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty klimatycznej przy opłacaniu usługi zakwaterowania.
  Opłata klimatyczna w Republice Chorwacji wynosi od 4,00 - 7,00 kun za dzień dla osoby dorosłej; młodzieży od 12-18 lat przysługuje zniżka 50% tej ceny, natomiast dzieci do 12 lat nie są objęte opłatą klimatyczną. Ostateczna kwota opłaty klimatycznej dla konkretnej rezerwacji zależy od miejsca w Republice Chorwacji i terminu pobytu, a pobierana jest wraz z opłatą za zakwaterowanie, zgodnie z niniejszymi Warunkami Ogólnymi. Na kalkulacji rezerwacji zaznaczona będzie suma opłaty klimatycznej.
  Jeśli kraj (np. Austria) ma prawnie określony obowiązek płacenia opłaty klimatycznej dopiero na miejscu pobytu, kwota opłaty klimatycznej nie będzie wypisana na kalkulacji, a gość jest zobowiązany uiścić ją po przyjeździe do kwatery.

   
 4. CENA ZAKWATEROWANIA
  W cenę zakwaterowania wliczona jest podstawowa usługa, zgodnie z opisem jednostki zakwaterowania. Specjalne usługi stanowią te usługi, które nie są wliczone w cenę zakwaterowania (opisowo zaznaczone zwrotem "do uzgodnienia" lub dodatkowe usługi które można zrealizować po wcześniejszym ich zgłoszeniu itp.) i za które gość osobno płaci. Usługi te należy specjalnie zaznaczyć przy dokonywaniu rezerwacji.
  Ceny zakwaterowania oznaczone są w EUR a adriatica.net zachowuje sobie prawo do zmiany zgłoszonych cen ( w przypadku zmiany cen zakwaterowania ze strony właściciela obiektu lub zmiany kursu ). adriatica.net podaje cenę zakwaterowania gościom, którzy zapłacili akontację za określoną rezerwację. Jeżeli dojdzie do zmiany przed wpłatą zaliczki, adriatica.net zobowiązuje się do poinformowania gościa o zmianie ceny.
  Jeżeli do zarezerwowanego obiektu przyjedzie więcej osób, niż było to uzgodnione wcześniej (zaznaczone na dokumencie - Voucher), osoba oferująca usługę ma prawo zakazać pobytu tym osobom, lub przyjąć ich za odpowiednią odpłatą na miejscu.

   
 5. KATEGORYZACJA I OPIS USŁUG
  Oferowane jednostki zakwaterowania opisane są zgodnie z oficjalną kategoryzacją odpowiedniej instytucji, oraz z faktycznym stanem zakwaterowania przy jego zgłoszeniu.
  Standard kategoryzacji zakwaterowania, żywności, usług i innych świadczeń, w poszczególnych miejscach i krajach jest różny i nie można go porównywać. Informacje, które otrzymuje gość w punkcie sprzedaży nie zobowiązują adriatica.net w większej mierze niż informacje podane na stronach www.adriatica.net lub w katalou adriatica.net i w innych drukowanych materiałach adriatica.net-u.
  Uwagi dotyczące opublikowanych danych

   
 6. PRAWO adriatica.net DO ZMIAN I ODWOŁAŃ
  adriatica.net zachowuje sobie prawo do zmian rezerwacji w przypadku sytuacji wyjątkowych, niemożliwych do przewidzenia, ominięcia lub usunięcia (patrz punkt 1).
  Rezerwowane zakwaterowanie może być zamienione tylko po uprzednim poinformowaniu gości, i to na zakwaterowanie tej samej lub wyższej kategorii, w cenie, którą gość potwierdził przy rezerwacji. Jeżeli zmienione zakwaterowanie jest możliwe tylko w obiekcie o wyższej kategorii i po cenie większej niż 15% ceny wpłaconej za rezerwację, adriatica.net zachowuje sobie prawo do zażądania od gościa opłacenia różnicy, po konsultacji z gościem.

  W przypadku niemożności zamiany opłaconego zakwaterowania, adriatica.net zachowuje sobie prawo do odwołania rezerwacji po wcześniejszym poinformowaniu gości conajmniej 7 dni przed początkiem korzystania z usług, wraz ze zwrotem całkowitej opłaconej kwoty.
  Jeżeli nie będzie możliwe zorganizowanie adekwatnego zakwaterowania zastępczego w dniu początku korzystania z usługi, adriatica.net postara się udzielić gościowi informacji o możliwym zakwaterowaniu nie będącym w ofercie adriatica.net i zwróci gościowi całkowitą kwotę opłaconej rezerwacji.

   
 7. PRAWO GOŚCI DO ZMIAN I ODWOŁAŃ
  W przypadku, kiedy gość chce zmienić lub odwołać rezerwację dokonaną zgodnie z jego życzeniem, musi to uczynić pisemnie (e-mailem, pocztą, lub faxem). Za zmiany uważane są: zmiana liczby osób lub daty początku/końca korzystania z usługi.
  Pierwsza zmiana rezerwacji, jeżeli nie będzie wymagała dodatkowych opłat, będzie bezpłatna. Każda kolejna zmiana rezerwacji będzie wymagała opłacenia kosztów zmiany w kwocie 15 EUR za każdą zmianę. Kiedy zmiana rezerwacji nie będzie możliwa, lub kiedy gość z tego powodu zrezygnuje z rezerwacji, stosowane są niżej wymienione przepisy odwołania rezerwacji.
  Zmiana obiektu zakwaterowania, oraz każda zmiana mniej niż 30 dni przed początkiem rezerwacji, oraz podczas korzystania z rezerwacji uważane są jako odwołanie rezerwacji.

  W przypadku odwołania zakwaterowania, data pisemnego odwołania stanowi podstawę do obliczenia kosztów odwołania, którymi są:
  • Koszt odwołania do 15 dni przed rozpoczęciem korzystania z usług, wynosi 35% ceny zakwaterowania ( czyli zatrzymana zostaje wpłacona akontacja)
  • Koszt odwołania od 14 do 9 dni przed rozpoczęciem korzystania z usług, wynosi 50% całkowitej kwoty,
  • Koszt odwołania od 8 do 2 dni przed rozpoczęciem korzystania z usług, wynosi 80% kwoty,
  • W przypadku odwołania 1 dzień przed rozpoczęciem korzystania z usług, lub jeżeli gość nie przyjedzie, albo zrezygnuje z zakwaterowania podczas korzystania z rezerwowanej usługi, koszt odwołania wynosi 100% całkowitej kwoty zakwaterowania.
  W wypadku odwołania rezerwacji z powodu siły wyższej, gość zobowiązuje się udostępnić pisemne potwierdzenie zaistniałej sytuacji, a adriatica.net zatrzymuje tylko faktycznie zaisniałe koszty odwołania rezerwacji, w maksymalnej wysokości 25% całkowitej wartości usługi.
  Odnośnie odwołania potwierdzonych rezerwacji latarni morskich obowiązują specjalne warunki odwołania zakwaterowania ze strony gościa.

  Jako datę odwołania zakwaterowania uważa się datę przyjęcia pisemnego powiadomienia o odwołaniu, a koszty są następujące:
  • Koszt odwołania rezerwacji 60 dni przed dniem przyjazdu, wynosi 10% całkowitej ceny zakwaterowania,
  • Koszt odwołania rezerwacji 59 do 30 dni przed przyjazdem, wynosi 30% całkowitej ceny zakwaterowania,
  • Koszt odwołania rezerwacji 29-15 dni przed przyjazdem, wynosi 50% całkowitej ceny zakwaterowania,
  • Koszt odwołania rezerwacji 14-10 dni przed przyjazdem, wynosi 80% ceny zakwaterowania,
  • Koszt odwołania rezerwacji mniej niż 9 dni przed przyjazdem lub w przypadku zrezygnowania z przyjazdu, wynosi 100% ceny zakwaterowania

  Odnośnie odwołania rezerwacji zakwaterowania w willach Lovranu obowiązują specjalne warunki odwołania zakwaterowania ze strony gościa.
  Jako datę odwołania rezerwacji uważa się datę przyjęcia pisemnego odwołania, a koszty dowołania są następujące:
  • Koszty odwłania rezerwacji do 30 dni przed datą początku korzystania z rezerwacji, wynosi 35% całkowitej kwoty zakwaterowania
  • Koszty odwłania rezerwacji od 29 dni do 15 dni przed datą początku korzystania z rezerwacji, wynosi 60% całkowitej kwoty zakwaterowania
  • Koszty odwłania rezerwacji od 14 do 8 dni przed datą początku korzystania z rezerwacji, wynosi 80% całkowitej kwoty zakwaterowania
  • Koszty odwłania rezerwacji 7 dni przed datą początku korzystania z rezerwacji, wynosi 100% całkowitej kwoty zakwaterowania

  W przypadku, kiedy gość nie przyjedzie do zarezerwowanego obiektu do północy dnia początku rezerwacji, a nie zgłosił swojego późniejszego przybycia agencji adriatica.net lub właścicielowi obiektu, rezerwacja taka uważana będzie za odowłaną, a koszty odwołania będą liczone według wyżej wymienionych punktów.
  Jeżeli faktyczna powstała kwota odwołania przewyższa wyżej wymienione koszty, adriatica.net zachowuje prawo do wymagania od gościa opłaty faktycznie powstałych kosztów.
  Jeżeli gość odwołujący podróż znajdzie inną osobę na swoje miejsce, adriatica.net zatrzyma tylko faktycznie powstałe koszty spowodowane zmianą.

   
 8. OBOWIĄZKI adriatica.net
  Obowiązkiem adriatica.net jest troska o właściwe przeprowadzenie usług, o właściwy wybór osób oferujących usługi, oraz o prawa i interesy gości, zgodnie z dobrymi zwyczajami turystyki. adriatica.net całkowicie wypełni wspomniane zadania w wyżej opisany sposób, oprócz wyjątkowych sytuacji (punkt 1.) i zgodnie z punktem 6.

   
 9. OBOWIĄZKI TURYSTY
  Gość jest zobowiązany:
  • Posiadać aktualny paszport,
  • Dostosować się do przepisów celnych i dewizowych państwa, w którym przebywa,
  • Dostosować się do regulaminu obiektu zakwaterowania, oraz w dobrej mierze współpracować z właścicielami obiektu,
  • Przy przyjeździe do miejsca destynacji, przedstawić dokument o opłaconym zakwaterowaniu ( oryginalny Voucher, lub w wyjątkowych sytuacjach inne potwierdzenie wpłaty) osobie oferującej usługę.
  • Sprawdzić czy do wjazdu do wybranego na wypoczynek państwa lub państwa sąsiedniego jest mu potrzebna wiza.
  W przypadku niestosowania się do wymienionych obowiązków gość pokrywa koszty i odpowiada za szkodę. Poprzez potwierdzenie rezerwacji gość się zobowiązuje, że jeżeli spowoduje jakiekolwiek szkody, zapłaci za nie na miejscu osobie oferującej usługę.

   
 10. BAGAŻ
  adriatica.net nie odpowiada za uszkodzony, zniszczony, lub zagubiony bagaż, jak również za krazież bagażu, lub cennych przedmiotów w obiekcie zakwaterowania (poleca się wynajęcie sejfu, jeżeli istnieje taka możliwość). Zagubienie, lub kradzież bagażu należy zgłosić osobie oferującej usługę zakwaterowania, lub odpowiedniej jednostce policji.

   
 11. PRZYJMOWANIE REKLAMACJI
  Jeżeli oferowane usługi nie są odpowiednio wykonane, gość może zażądać odszkodowania poprzez złożenie pisemnej reklamacji.
  Każdy gość ma prawo złożyć reklamację w przypadku nie wykonanej opłaconej usługi. Reklamację zgłasza osobiście osoba, na którą głosi rezerwacja.

  Postępowanie w związku z reklamacją:
  • Gość zobowiązany jest w dniu przyjazdu zareklamować usługi niezgodne z umową u usługodawcy oraz powiadomić o tym biuro adriatica.net w Zagrzebiu e- mailem na adres info@adriatica.net lub telefonicznie pod numerem 00 385 1 30 13 666. Gość zobowiązany jest współpracować z przedstawicielem adriatica.net i usługodawcą w dobrej intencji, aby usunąć przyczyny reklamacji. Jeśli gość na miejscu nie przyjmie zaoferowanego rozwiązania reklamacji, odpowiadającego opłaconej usłudze, adriatica.net nie jest zobowiązana rozpatrywać dodatkowych roszczeń gościa.
  • Jeśli nawet po interwencji przedstawiciela adriatica.net na miejscu, problem nie został rozwiązany, przedstawiciel wystawia potwierdzenie w dwóch egzemplarzach, jedno dla adriatica.net i jedno dla gościa. W takim przypadku, najpóźniej 28 dni po powrocie z wakacji, gość zobowiązany jest wysłać pisemną reklamację razem z potwierdzeniem przedstawiciela, dodatkowymi dokumentami i zdjęciami, które udowadniają podstawy reklamacji wobec adriatica.net, e- mailem na adres info@adriatica.net lub pocztą na adres: adriatica.net d.o.o. Slavonska avenija 26/9, HR-10132 Zagreb. adriatica.net rozpatrzy tylko te reklamacje, które zawierają całkowitą dokumentację, złożone w terminie do 28 dni.
    
  • Jeśli gość przebywa w państwie innym niż Republika Chorwacji, adratica.net nie gwarantuje możliwości wysłania przedstawiciela. W takim wypadku gość jest zobowiązany powiadomić o tym siedzibę adriatica.net w Zagrzebiu e-mailem na info@adriatica.net lub telefonicznie na numer 00 385 1 30 13 666 oraz współpracować w dobrej intencji z usługodawcą, aby usunąć przyczyny reklamacji. Jeśli nawet po tej interwencji problem nie zostanie rozwiązany, najpóźniej 28 dni po powrocie z wakacji, gość zobowiązany jest wysłać pisemną reklamację razem z dodatkowymi dokumentami i zdjęciami, które uzasadniają podstawy reklamacji wobec adriatica.net, e-mailem na info@adriatica.net lub pocztą na adres: adriatica.net d.o.o. Slavonska avenija 26/9, HR-10132 Zagrzeb. adriatica.net będzie rozpatrywać tylko zażalenia złożone w terminie 28 dni.
  • adriatica.net zobowiązuje się pisemnie odpowiedzieć na takie zażalenie w terminie 14 dni po przyjęciu reklamacji. adriatica.net może przedłużyć termin rozwiązania reklamacji o najwięcej 14 dni, kiedy optrzebne będzie zebranie dodatkowych informacji i sprawdzenia przytoczonej reklamacji u osoby oferującej usługi zakwaterowania. adriatica.net będzie rozwiązywać tylko te reklamacje, których powód nie mógł być rozwiązany na miejscu wypoczynku.
  • dopóki adriatica.net nie rozwiąże reklamacji, gość nie może korzystać z pośrednictwa osoby trzeciej, arbitrażu UHPA ( Związek Chorwackich Agencji Turystycznych ), sądu, oraz podawania informacji do publicznej wiadomości.
  Największe odszkodowanie za reklamację może sięgać kwoty reklamowanej części usługi, ale nie może obejmować wcześniej wykorzystanej usługi, ani całkowitej ceny usługi. Oznacza to, że gość nie ma prawa otrzymania odszkodowania za szkodę abstrakcyjną.

   
 12. KOMPETENCJE SĄDU
  Jeżeli gość nie jest zadowolony z rozwiązania reklamacji, ma prawo na arbitraż sądu. Rozwiązanie takiego przypadku należy wtedy do kompetencji sądu.

   
 13. UWAGI
  Wpłacając akontację, a następnie całkowitej kwoty za rezerwację zakwaterowania, gość w całości akceptuje niniejsze Warunki.
Zagrzeb, 11 kwietnia 2002.


 

 
 
 
HOTELE NA ŚWIECIE

EUROPA

 

 

Hotele i noclegi w Andorze

 

 

Hotele i noclegi w Armenii

 

 
Hotele i noclegi w Austrii  
Hotele i noclegi w Belgii  
Hotele i noclegi w Bośni i Hercegowinie  
Hotele i noclegi w Bułgarii  
Hotele i noclegi w Chorwacji  
Hotele i noclegi na Cyprze  
Hotele i noclegi w Czechach  
Hotele i noclegi w Danii  
Hotele i noclegi w Anglii  
Hotele i noclegi w Estonii  
Hotele i noclegi w Finlandii  
Hotele i noclegi we Francji  
Hotele i noclegi w Niemczech  
Hotele i noclegi w Holandii  
Hotele i noclegi na Węgrzech  
Hotele i noclegi w Islandii  
Hotele i noclegi w Irlandii  
Hotele i noclegi we Włoszech  
Hotele i noclegi na Łotwie  
Hotele i noclegi w Luksemburgu  
Hotele i noclegi w Macedonii  
Hotele i noclegi na Malcie  
Hotele i noclegi w Mołdawii  
Hotele i noclegi w Irlandii Północnej  
Hotele i noclegi w Norwegii  
Hotele i noclegi w Polsce  
Hotele i noclegi w Portugalii  
Hotele i noclegi w Rumunii  
Hotele i noclegi w Rosji  
Hotele i noclegi w Szkocji  
Hotele i noclegi na Słowacji  
Hotele i noclegi w Słowenii  
Hotele i noclegi w Hiszpanii  
Hotele i noclegi w Szwecji  
Hotele i noclegi w Szwajcarii  
Hotele i noclegi w Turcji  
Hotele i noclegi  na Ukrainie  
Hotele i noclegi w Walii  
Hotele i noclegi w Jugosławii (Serbii i Czarnogórze)  
AUSTRALIA I OCEANIA  
Hotele i noclegi w Australii  
Hotele i noclegi na Wyspach Cooka  
Hotele i noclegi na Fidżi  
Hotele i noclegi w Polinezji Francuskiej  
Hotele i noclegi w Nowej Zelandii  
Hotele i noclegi w Papui i Nowej Gwinei  
Hotele i noclegi w Vanuatu  
Hotele i noclegi w Samoa  
Hotele i noclegi w Tonga  

AFRYKA

 

 

Hotele i noclegi w Botswanie

 

 

Hotele i noclegi w Burkina Faso

 

 
Hotele i noclegi w Kamerunie  
Hotele i noclegi w Cape Verde  
Hotele i noclegi  na Wybrzeżu Kości Słoniowej  
Hotele i noclegi w Egipcie  
Hotele i noclegi w Etiopii  
Hotele i noclegi w Gambii  
Hotele i noclegi w Ghanie  
Hotele i noclegi w Gwinei  
Hotele i noclegi w Kenii  
Hotele i noclegi w Malawi  
Hotele i noclegi w Malezji  
Hotele i noclegi na Mauritiusie   
Hotele i noclegi w Maroku  
Hotele i noclegi w Namibii  
Hotele i noclegi w Reunion  
Hotele i noclegi na Seszelach  
Hotele i noclegi w RPA  
Hotele i noclegi w Swaziland  
Hotele i noclegi w Senegalu  
Hotele i noclegi w Ugandzie  
Hotele i noclegi w Tanzanii  
Hotele i noclegi w Zimbabwe  
Hotele i noclegi w Zambii  
Hotele i noclegi w Tunezji  
Hotele i noclegi w Mozambiku  
AMERYKA PÓŁNOCNA  
Hotele i noclegi w Kanadzie  
Hotele i noclegi na Grenlandii  
Hotele i noclegi w Meksyku  
Hotele i noclegi w USA  
AMERYKA ŁACIŃSKA  
Hotele i noclegi w Belize  
Hotele i noclegi w Kostaryce  
Hotele i noclegi w Salwadorze  
Hotele i noclegi w Gwatemalii  
Hotele i noclegi w Hondurasie  
Hotele i noclegi w Nikaragui  
Hotele i noclegi w Panamie  
AMERYKA POŁUDNIOWA  
Hotele i noclegi w Argentynie  
Hotele i noclegi w Boliwii  
Hotele i noclegi w Brazylii  
Hotele i noclegi w Chile  
Hotele i noclegi w Kolumbii  
Hotele i noclegi w Ekwadorze  
Hotele i noclegi w Paragwaju  
Hotele i noclegi w Peru  
Hotele i noclegi w Urugwaju  
Hotele i noclegi w Wenezueli  
   

AZJA

 

 

Hotele i noclegi w Bangladeszu

 

 

Hotele i noclegi w Brunei

 

 
Hotele i noclegi w Kambodży  
Hotele i noclegi w Chinach  
Hotele i noclegi w Hong Kongu  
Hotele i noclegi w Indiach  
Hotele i noclegi w Indonezji  
Hotele i noclegi w Japonii  
Hotele i noclegi w Laosie  
Hotele i noclegi w Makao  
Hotele i noclegi na Madagaskarze  
Hotele i noclegi w Mongolii  
Hotele i noclegi w Nepalu  
Hotele i noclegi na Filipinach  
Hotele i noclegi  na Srilance  
Hotele i noclegi w Korei Południowej  
Hotele i noclegi w Singapurze  
Hotele i noclegi w Tajwanie  
Hotele i noclegi w Uzbekistanie  
Hotele i noclegi w Wietnamie  
Hotele i noclegi w Tajlandii  
Hotele i noclegi w Pakistanie  
BLISKI WSCHÓD  
Hotele i noclegi w Iranie  
Hotele i noclegi w Izraelu  
Hotele i noclegi w Jordanie  
Hotele i noclegi w Kuwejcie  
Hotele i noclegi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich  
Hotele i noclegi w Syrii  
Hotele i noclegi w Libanie  
KARAIBY  
Hotele i noclegi na Antigua i Barbuda  
Hotele i noclegi na Bahamach  
Hotele i noclegi na Barbados  
Hotele i noclegi na Kubie  
Hotele i noclegi na Dominice  
Hotele i noclegi  na Dominikanie  
Hotele i noclegi na Grenadzie  
Hotele i noclegi w Gwadelupie  
Hotele i noclegi na Haiti  
Hotele i noclegi na Jamajce  
Hotele i noclegi w Puertp Rico  
Hotele i noclegi w Saint Lucia  
Hotele i noclegi w Trynidadzie i Tobago   
Hotele i noclegi na Wyspach Dziewiczych  
Hotele i noclegi na Antylach Holenderskich  
Hotele i noclegi w Trynidadzie i Tobago   
Hotele i noclegi na Wyspach Dziewiczych  
Hotele i noclegi na Antylach Holenderskich  
 
 
NAJPOPULARNIEJSZE MIASTA

EUROPA

 

 

ANGLIA

  

Hotele i noclegi w Liverpoolu

  

Hotele i noclegi w Londynie

  

Hotele i noclegi w Manchesterze (Manchester)

  

Hotele i noclegi w Oxfordzie

  

FRANCJA

  

Hotele i noclegi w Nicei

  

Hotele i noclegi w Paryżu

  

Apartamenty w Paryżu

  

Hotele i noclegi w Bordeaux

 

 

WŁOCHY

 

 
Hotele i noclegi we Florencji  
Hotele i noclegi w Mediolanie  
Hotele i noclegi w Rzymie  
Hotele i noclegi w Wenecji  
Pola kempingowe wWenecji  
BUŁGARIA  
Hotele i noclegi w Sofii  
BELGIA  
Hotele i noclegi w Brukseli  
CHORWACJA  
Hotele i noclegi w Pula  
HISZPANIA  
Hotele i noclegi w Barcelonie  
Hotele i noclegi w Madrycie  
SZWECJA  
Hotele i noclegi w Malme  
Hotele i noclegi w Sztokholmie  
NIEMCY  
Hotele i noclegi we Frankfurcie  
Hotele i noclegi w Dortmundzie  
GRECJA  
Hotele i noclegi w Atenach  
HOLANDIA  
Hotele i noclegi w Amsterdamie  
WĘGRY  
Hotele i noclegi w Budapeszcie  
IRLANDIA  
Hotele i noclegi w Dublinie  
SZKOCJA  
Hotele i noclegi w Edynburgu (Edinburgh)  
Hotele i noclegi w Glencoe  
Hotele i noclegi na Isle of Skye  
Hotele i noclegi w Stirling  
ŁOTWA  
Hotele i noclegi w Rydze  
SŁOWACJA  
Hotele i noclegi w Bratysławie  
AUSTRIA  
Hotele i noclegi w Wiedniu  
   
   
   
AUSTRALIA I OCEANIA  
   
   
   
   

AFRYKA

 

 
 

 

 
 

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
AMERYKA PÓŁNOCNA  
USA (Stany Zjednoczone Ameryki)  
Hotele i noclegi w Nowym Jorku  
   
   
AMERYKA ŁACIŃSKA  
   
   
   
   
   
   
   
AMERYKA POŁUDNIOWA  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

AZJA

 

 

HONGKONG

 

 

Hotele i noclegi w Causeway Bay

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
BLISKI WSCHÓD  
   
   
   
   
   
   
   
KARAIBY  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Tanie hotele na świecieSchroniska młodzieżowe

Tanie zakwaterowanie

Hotele i noclegi na Kubie

Ponad 3000 tanich hoteli Ponad 3000 tanich hoteli Ponad 3000 tanich hoteli Ponad 3000 tanich hoteli
w 80 krajachw 80 krajachw 80 krajachw 80 krajach

Send mail to info@ehotele-na-swiecie.pl with questions or comments about this web site. Advertising/ Reklama
Copyright © 2000-2020 Wszystkie prawa zastrzeżone.
No part of this site may be reproduced or stored in a retrieval system.
Every effort has been taken to ensure the accuracy of the content of this site but the publisher cannot be held responsible for the consequences of any errors.  We recommend: kursy angielskiego w Anglii, kursy angielskiego w Angliitanie rozmowy do Polski & tanie rozmowy do Polski z www.tanie-rozmowy-do-polski.eu.
A number of external links exist within the site and the publisher does not endorse any such external links.